binb/.gitignore

10 lines
107 B
Plaintext

.Rproj.user
.Rhistory
.RData
.Ruserdata
vignettes/*_cache
vignettes/*_files
vignettes/auto
*auto/
*.tar.gz