You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

9847 lines
265 KiB

# Missatges de gnupg en català.
# Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
# Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
#
# Coses (jm):
# ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
# (ivb: ID == identificador -> masculí)
# Canviar ID -> ID d'usuari
# Xifratge vs. Xifrat
# (ivb: xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
# + coses (ivb):
# - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
# - «algoritme» o «algorisme»? (ambdós són correctes)
# - digest -> resum
# - «anell» o «clauer»? (key ring -> clauer)
# - bug -> error? (del recull)
# - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
# - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
# - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
# - Frases índies completades.
# - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
# - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
# - Només es maneja amb les mans.
# - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-15 10:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: agent/call-pinentry.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
#: agent/call-pinentry.c:592
msgid ""
"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
"session"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:595
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
"this session"
msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
#. label for the quality bar.
#: agent/call-pinentry.c:630
msgid "Quality:"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
#. when hovering over the quality bar. Please use an
#. appropriate string to describe what this is about. The
#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
#. If you do not translate this entry, a default english
#. text (see source) will be used.
#: agent/call-pinentry.c:653
msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:695
#, c-format
msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:715 agent/call-pinentry.c:727
#, fuzzy
msgid "PIN too long"
msgstr "la línia és massa llarga\n"
#: agent/call-pinentry.c:716
#, fuzzy
msgid "Passphrase too long"
msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
#: agent/call-pinentry.c:724
#, fuzzy
msgid "Invalid characters in PIN"
msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
#: agent/call-pinentry.c:729
msgid "PIN too short"
msgstr ""
#: agent/call-pinentry.c:741
#, fuzzy
msgid "Bad PIN"
msgstr "l'MPI és erroni"
#: agent/call-pinentry.c:742
#, fuzzy
msgid "Bad Passphrase"
msgstr "la contrasenya és errònia"
#: agent/call-pinentry.c:778
#, fuzzy
msgid "Passphrase"
msgstr "la contrasenya és errònia"
#: agent/command-ssh.c:529
#, fuzzy, c-format
msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
#, c-format
msgid "can't create `%s': %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1972
#: sm/gpgsm.c:2009 sm/gpgsm.c:2047 sm/qualified.c:66
#, c-format
msgid "can't open `%s': %s\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting serial number of card: %s\n"
msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1619
#, c-format
msgid "detected card with S/N: %s\n"
msgstr ""
#: agent/command-ssh.c:1624
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1644
#, fuzzy, c-format
msgid "no suitable card key found: %s\n"
msgstr ""
"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
"\n"
#: agent/command-ssh.c:1694
#, fuzzy, c-format
msgid "shadowing the key failed: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:1709
#, fuzzy, c-format
msgid "error writing key: %s\n"
msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
#: agent/command-ssh.c:2014
#, fuzzy, c-format
msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A %c"
msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
#: agent/protect-tool.c:1197
#, fuzzy
msgid "Please re-enter this passphrase"
msgstr "canvia la contrasenya"
#: agent/command-ssh.c:2363
#, c-format
msgid ""
"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A %s%%"
"0Awithin gpg-agent's key storage"
msgstr ""
#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
msgid "does not match - try again"
msgstr ""
#: agent/command-ssh.c:2885
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
#: agent/divert-scd.c:217
#, fuzzy
msgid "Admin PIN"
msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
#: agent/divert-scd.c:275
#, fuzzy
msgid "Repeat this PIN"
msgstr "Repetiu la contrasenya: "
#: agent/divert-scd.c:278
#, fuzzy
msgid "PIN not correctly repeated; try again"
msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
#: agent/divert-scd.c:290
#, c-format
msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
msgstr ""
#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating temporary file: %s\n"
msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
#, fuzzy, c-format
msgid "error writing to temporary file: %s\n"
msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
#, fuzzy
msgid "Enter new passphrase"
msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
#: agent/genkey.c:165
#, fuzzy
msgid "Take this one anyway"
msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
#: agent/genkey.c:191
#, c-format
msgid ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
"at least %u character long."
msgid_plural ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
"at least %u characters long."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: agent/genkey.c:212
#, c-format
msgid ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
msgid_plural ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: agent/genkey.c:235
#, c-format
msgid ""
"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
"a known term or match%%0Acertain pattern."
msgstr ""
#: agent/genkey.c:251
#, c-format
msgid ""
"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
msgstr ""
#: agent/genkey.c:253
#, c-format
msgid ""
"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
"confirm that you do not want to have any protection on your key."
msgstr ""
#: agent/genkey.c:262
msgid "Yes, protection is not needed"
msgstr ""
#: agent/genkey.c:306
#, fuzzy, c-format
msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
msgstr ""
"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
"\n"
#: agent/genkey.c:429
#, fuzzy
msgid "Please enter the new passphrase"
msgstr "canvia la contrasenya"
#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
#, fuzzy
msgid ""
"@Options:\n"
" "
msgstr ""
"@\n"
"Opcions:\n"
" "
#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
msgid "run in server mode (foreground)"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
msgid "run in daemon mode (background)"
msgstr ""
# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:343 tools/gpg-connect-agent.c:66
#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
msgid "verbose"
msgstr "detall"
#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
#: sm/gpgsm.c:344
msgid "be somewhat more quiet"
msgstr "una mica més silenciós"
#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
msgid "sh-style command output"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
msgid "csh-style command output"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
#, fuzzy
msgid "|FILE|read options from FILE"
msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
msgid "do not detach from the console"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:131
msgid "do not grab keyboard and mouse"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
#, fuzzy
msgid "use a log file for the server"
msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
#: agent/gpg-agent.c:134
#, fuzzy
msgid "use a standard location for the socket"
msgstr ""
"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
#: agent/gpg-agent.c:137
msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:140
msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:141
#, fuzzy
msgid "do not use the SCdaemon"
msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
#: agent/gpg-agent.c:150
msgid "ignore requests to change the TTY"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:152
msgid "ignore requests to change the X display"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:155
msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:168
msgid "do not use the PIN cache when signing"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:170
msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:172
#, fuzzy
msgid "allow presetting passphrase"
msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:173
msgid "enable ssh-agent emulation"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:175
msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:572 tools/gpg-connect-agent.c:171
#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
#, fuzzy
msgid "Please report bugs to <"
msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
#: agent/gpg-agent.c:286
#, fuzzy
msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
#: agent/gpg-agent.c:288
msgid ""
"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
"Secret key management for GnuPG\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:734
#, c-format
msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:878 sm/gpgsm.c:881 tools/symcryptrun.c:997
#: tools/gpg-check-pattern.c:178
#, c-format
msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:969
#, c-format
msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:930
#, c-format
msgid "option file `%s': %s\n"
msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:980
#, c-format
msgid "reading options from `%s'\n"
msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
#: g10/plaintext.c:162
#, c-format
msgid "error creating `%s': %s\n"
msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
#, c-format
msgid "can't create directory `%s': %s\n"
msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
msgid "name of socket too long\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
#, fuzzy, c-format
msgid "can't create socket: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1346
#, fuzzy, c-format
msgid "socket name `%s' is too long\n"
msgstr "Certificat de revocació vàlid"
#: agent/gpg-agent.c:1366
#, fuzzy
msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
#, fuzzy
msgid "error getting nonce for the socket\n"
msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
#, fuzzy, c-format
msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
#, fuzzy, c-format
msgid "listen() failed: %s\n"
msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
#, fuzzy, c-format
msgid "listening on socket `%s'\n"
msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
#, fuzzy, c-format
msgid "directory `%s' created\n"
msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
#: agent/gpg-agent.c:1481
#, fuzzy, c-format
msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1485
#, fuzzy, c-format
msgid "can't use `%s' as home directory\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1624
#, c-format
msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1629
#, c-format
msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1649
#, c-format
msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1654
#, c-format
msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
msgstr ""
#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
#, fuzzy, c-format
msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s stopped\n"
msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
#: agent/gpg-agent.c:1907
#, fuzzy
msgid "no gpg-agent running in this session\n"
msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329 common/asshelp.c:324
#: tools/gpg-connect-agent.c:1953
msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341 common/asshelp.c:336
#: tools/gpg-connect-agent.c:1964
#, c-format
msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
#: agent/preset-passphrase.c:98
#, fuzzy
msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
#: agent/preset-passphrase.c:101
msgid ""
"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
"Password cache maintenance\n"
msgstr ""
#: agent/protect-tool.c:149
#, fuzzy
msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
#: agent/protect-tool.c:151
msgid ""
"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
"Secret key maintenance tool\n"
msgstr ""
#: agent/protect-tool.c:1188
#, fuzzy
msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
#: agent/protect-tool.c:1191
#, fuzzy
msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
#: agent/protect-tool.c:1194
msgid ""
"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
"system."
msgstr ""
#: agent/protect-tool.c:1199
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the passphrase or the PIN\n"
"needed to complete this operation."
msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
#, fuzzy
msgid "Passphrase:"
msgstr "la contrasenya és errònia"
#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
#, fuzzy, c-format
msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
#, fuzzy
msgid "cancelled\n"
msgstr "Cancel·la"
#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
#, fuzzy, c-format
msgid "error opening `%s': %s\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
#, fuzzy, c-format
msgid "file `%s', line %d: %s\n"
msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
#, c-format
msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
msgstr ""
# Parts? Peces? ivb
#: agent/trustlist.c:181
#, fuzzy, c-format
msgid "system trustlist `%s' not available\n"
msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
#: agent/trustlist.c:216
#, fuzzy, c-format
msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
msgstr "error de lectura: %s\n"
#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
#, c-format
msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
msgstr ""
#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
#. and has one special property: A "%%0A" is used by
#. Pinentry to insert a line break. The double
#. percent sign is actually needed because it is also
#. a printf format string. If you need to insert a
#. plain % sign, you need to encode it as "%%25". The
#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
#. fingerprint string whereas the first one receives
#. the name as stored in the certificate.
#: agent/trustlist.c:539
#, c-format
msgid ""
"Please verify that the certificate identified as:%%0A \"%s\"%%0Ahas the "
"fingerprint:%%0A %s"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA. The other
#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
#: agent/trustlist.c:551
msgid "Correct"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
#. and has one special property: A "%%0A" is used by
#. Pinentry to insert a line break. The double
#. percent sign is actually needed because it is also
#. a printf format string. If you need to insert a
#. plain % sign, you need to encode it as "%%25". The
#. "%s" gets replaced by the name as store in the
#. certificate.
#: agent/trustlist.c:574
#, c-format
msgid ""
"Do you ultimately trust%%0A \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
"certificates?"
msgstr ""
#: agent/trustlist.c:583
#, fuzzy
msgid "Yes"
msgstr "sí|si"
#: agent/trustlist.c:583
msgid "No"
msgstr ""
#: agent/findkey.c:158
#, c-format
msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
msgstr ""
#: agent/findkey.c:174
#, c-format
msgid ""
"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s. Please change "
"it now."
msgstr ""
#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
#, fuzzy
msgid "Change passphrase"
msgstr "canvia la contrasenya"
#: agent/findkey.c:196
msgid "I'll change it later"
msgstr ""
#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1338
#: tools/gpgconf-comp.c:1661
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating a pipe: %s\n"
msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "error forking process: %s\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
#, c-format
msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
msgstr ""
#: common/exechelp.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
#, fuzzy, c-format
msgid "error running `%s': exit status %d\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: common/exechelp.c:712
#, c-format
msgid "error running `%s': probably not installed\n"
msgstr ""
#: common/exechelp.c:725
#, fuzzy, c-format
msgid "error running `%s': terminated\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: common/http.c:1625
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating socket: %s\n"
msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
#: common/http.c:1669
#, fuzzy
msgid "host not found"
msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
#: common/simple-pwquery.c:315
msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
#: common/simple-pwquery.c:373
#, c-format
msgid "can't connect to `%s': %s\n"
msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
#: common/simple-pwquery.c:384
msgid "communication problem with gpg-agent\n"
msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
#: common/simple-pwquery.c:394
#, fuzzy
msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
#, fuzzy
msgid "canceled by user\n"
msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
#, fuzzy
msgid "problem with the agent\n"
msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
# bolcats de memòria? ivb
#: common/sysutils.c:105
#, c-format
msgid "can't disable core dumps: %s\n"
msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
# Indi. ivb
#: common/sysutils.c:200
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
#: common/sysutils.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
msgid "yes"
msgstr "sí|si"
#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
msgid "yY"
msgstr "sS"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
msgid "no"
msgstr "no"
#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
msgid "nN"
msgstr "nN"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:72
msgid "quit"
msgstr "ix"
# «xX»? ivb
#: common/yesno.c:75
msgid "qQ"
msgstr "xX"
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:109
msgid "okay|okay"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
#: common/yesno.c:111
msgid "cancel|cancel"
msgstr ""
#: common/yesno.c:112
msgid "oO"
msgstr ""
#: common/yesno.c:113
#, fuzzy
msgid "cC"
msgstr "c"
#: common/miscellaneous.c:71
#, c-format
msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
msgstr ""
#: common/miscellaneous.c:74
#, c-format
msgid "out of core while allocating %lu bytes"
msgstr ""
#: common/asshelp.c:242
msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
msgstr ""
#: common/asshelp.c:347
msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
msgstr ""
#: common/audit.c:682
#, fuzzy
msgid "Certificate chain available"
msgstr "Certificat de revocació vàlid"
#: common/audit.c:689
#, fuzzy
msgid "root certificate missing"
msgstr ""
"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
"\n"
#: common/audit.c:715
msgid "Data encryption succeeded"
msgstr ""
#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
#, fuzzy
msgid "Data available"
msgstr "La clau és disponible en: "
# Fitxer indi fins final. Hau! ivb
# Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
#: common/audit.c:723
#, fuzzy
msgid "Session key created"
msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
#: common/audit.c:728
#, fuzzy, c-format
msgid "algorithm: %s"
msgstr "armadura: %s\n"
# Suportats? ivb
# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
# encara no m'agraden massa... jm
#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported algorithm: %s"
msgstr ""
"\n"
"Algoritmes suportats:\n"
# Gènere? Nombre? ivb
# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
# uncompressed so we know the gender. jm
#: common/audit.c:734
#, fuzzy
msgid "seems to be not encrypted"
msgstr "no és xifrat"
#: common/audit.c:740
msgid "Number of recipients"
msgstr ""
#: common/audit.c:748
#, c-format
msgid "Recipient %d"
msgstr ""
#: common/audit.c:776
msgid "Data signing succeeded"
msgstr ""
#: common/audit.c:796
msgid "Data decryption succeeded"
msgstr ""
#: common/audit.c:821
#, fuzzy
msgid "Data verification succeeded"
msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
#: common/audit.c:830
#, fuzzy
msgid "Signature available"
msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
#: common/audit.c:835
#, fuzzy
msgid "Parsing signature succeeded"
msgstr "Signatura correcta de \""
#: common/audit.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad hash algorithm: %s"
msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
#: common/audit.c:855
#, fuzzy, c-format
msgid "Signature %d"
msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
#: common/audit.c:871
#, fuzzy
msgid "Certificate chain valid"
msgstr "Certificat de revocació vàlid"
#: common/audit.c:882
#, fuzzy
msgid "Root certificate trustworthy"
msgstr ""
"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
"\n"
#: common/audit.c:892
#, fuzzy
msgid "CRL/OCSP check of certificates"
msgstr "Certificat correcte"
#: common/audit.c:909
#, fuzzy
msgid "Included certificates"
msgstr "Certificat invàlid"
#: common/audit.c:968
msgid "No audit log entries."
msgstr ""
#: common/audit.c:1017
#, fuzzy
msgid "Unknown operation"
msgstr "la versió és desconeguda"
#: common/audit.c:1035
msgid "Gpg-Agent usable"
msgstr ""
#: common/audit.c:1045
msgid "Dirmngr usable"
msgstr ""
#: common/audit.c:1081
#, fuzzy, c-format
msgid "No help available for `%s'."
msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
#: common/helpfile.c:80
#, fuzzy
msgid "ignoring garbage line"
msgstr "error en l'última línia\n"
#: g10/armor.c:379
#, c-format
msgid "armor: %s\n"
msgstr "armadura: %s\n"
#: g10/armor.c:418
msgid "invalid armor header: "
msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
#: g10/armor.c:429
msgid "armor header: "
msgstr "capçalera d'armadura: "
#: g10/armor.c:442
msgid "invalid clearsig header\n"
msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
#: g10/armor.c:455
#, fuzzy
msgid "unknown armor header: "
msgstr "capçalera d'armadura: "
# És un missatge d'error? ivb
# «Anidada» és un castellanisme. Niuades? Imbricades (SC)?? ivb
#: g10/armor.c:508
msgid "nested clear text signatures\n"
msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
# FIXME: un-indiar. jm
#: g10/armor.c:643
#, fuzzy
msgid "unexpected armor: "
msgstr "armadura inesperada:"
#: g10/armor.c:655
msgid "invalid dash escaped line: "
msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
#: g10/armor.c:852
msgid "premature eof (no CRC)\n"
msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
#: g10/armor.c:886
msgid "premature eof (in CRC)\n"
msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
#: g10/armor.c:894
msgid "malformed CRC\n"
msgstr "CRC malformat\n"
#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
#, fuzzy, c-format
msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
#: g10/armor.c:918
#, fuzzy
msgid "premature eof (in trailer)\n"
msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
#: g10/armor.c:922
msgid "error in trailer line\n"
msgstr "error en l'última línia\n"
#: g10/armor.c:1233
msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
#: g10/armor.c:1238
#, c-format
msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
#: g10/armor.c:1242
msgid ""
"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
msgstr ""
"hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
"utilitzat un MTA amb errors\n"
#: g10/build-packet.c:976
msgid ""
"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
"an '='\n"
msgstr ""
"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
"amb el signe «=»\n"
#: g10/build-packet.c:988
msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
#: g10/build-packet.c:994
#, fuzzy
msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
#: g10/build-packet.c:1012
msgid "a notation value must not use any control characters\n"
msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
msgid "not human readable"
msgstr "no llegible per humans"
#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
#, fuzzy, c-format
msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
msgstr "la clau secreta no està disponible"
#: g10/card-util.c:67
#, c-format
msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
msgstr ""
# Destès? ivb
# Desatès, sí. jm
#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
#, fuzzy
msgid "can't do this in batch mode\n"
msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
msgid "Your selection? "
msgstr "La vostra selecció? "
#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
msgid "[not set]"
msgstr "[no establert]"
#: g10/card-util.c:417
msgid "male"
msgstr "home"
#: g10/card-util.c:418
msgid "female"
msgstr "dóna"
#: g10/card-util.c:418
msgid "unspecified"
msgstr "no especificat"
# Gènere? Nombre? Passat, futur? ivb
# Probablement és una clau, femení. jm
# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
# uncompressed so we know the gender. jm
#: g10/card-util.c:445
msgid "not forced"
msgstr "no forçat"
#: g10/card-util.c:445
msgid "forced"
msgstr "forçat"
#: g10/card-util.c:523
msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:525
msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:527
msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:544
msgid "Cardholder's surname: "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:546
msgid "Cardholder's given name: "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:564
#, c-format
msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:585
#, fuzzy
msgid "URL to retrieve public key: "
msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
#: g10/card-util.c:593
#, c-format
msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
#, c-format
msgid "error reading `%s': %s\n"
msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
#: g10/card-util.c:699
msgid "Login data (account name): "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:709
#, c-format
msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:768
msgid "Private DO data: "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:778
#, c-format
msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:798
#, fuzzy
msgid "Language preferences: "
msgstr "preferències actualitzades"
#: g10/card-util.c:806
#, fuzzy
msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
#: g10/card-util.c:815
#, fuzzy
msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
#: g10/card-util.c:836
msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:850
#, fuzzy
msgid "Error: invalid response.\n"
msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
#: g10/card-util.c:871
#, fuzzy
msgid "CA fingerprint: "
msgstr "Empremta digital:"
#: g10/card-util.c:894
#, fuzzy
msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
#: g10/card-util.c:942
#, fuzzy, c-format
msgid "key operation not possible: %s\n"
msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
#: g10/card-util.c:943
#, fuzzy
msgid "not an OpenPGP card"
msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
#: g10/card-util.c:952
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting current key info: %s\n"
msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
#: g10/card-util.c:1036
msgid "Replace existing key? (y/N) "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1077
msgid "Replace existing keys? (y/N) "
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1086
#, c-format
msgid ""
"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
" PIN = `%s' Admin PIN = `%s'\n"
"You should change them using the command --change-pin\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1120
#, fuzzy
msgid "Please select the type of key to generate:\n"
msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
msgid " (1) Signature key\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
#, fuzzy
msgid " (2) Encryption key\n"
msgstr " (%d) RSA (només xifrar)\n"
#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
msgid " (3) Authentication key\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
msgid "Invalid selection.\n"
msgstr "La selecció és invàlida.\n"
#: g10/card-util.c:1196
#, fuzzy
msgid "Please select where to store the key:\n"
msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
#: g10/card-util.c:1231
#, fuzzy
msgid "unknown key protection algorithm\n"
msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
#: g10/card-util.c:1236
#, fuzzy
msgid "secret parts of key are not available\n"
msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
#: g10/card-util.c:1241
#, fuzzy
msgid "secret key already stored on a card\n"
msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
msgid "quit this menu"
msgstr "ix del menú"
#: g10/card-util.c:1311
#, fuzzy
msgid "show admin commands"
msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
# «pantalla» o «ajuda»? ivb
# «ajuda», evidentment. jm
#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
msgid "show this help"
msgstr "mostra aquesta ajuda"
#: g10/card-util.c:1314
#, fuzzy
msgid "list all available data"
msgstr "La clau és disponible en: "
#: g10/card-util.c:1317
msgid "change card holder's name"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1318
msgid "change URL to retrieve key"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1319
msgid "fetch the key specified in the card URL"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1320
#, fuzzy
msgid "change the login name"
msgstr "canvia la data de caducitat"
#: g10/card-util.c:1321
#, fuzzy
msgid "change the language preferences"
msgstr "canvia la confiança"
#: g10/card-util.c:1322
msgid "change card holder's sex"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1323
#, fuzzy
msgid "change a CA fingerprint"
msgstr "mostra empremta"
#: g10/card-util.c:1324
msgid "toggle the signature force PIN flag"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1325
#, fuzzy
msgid "generate new keys"
msgstr "genera un nou parell de claus"
#: g10/card-util.c:1326
msgid "menu to change or unblock the PIN"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1327
msgid "verify the PIN and list all data"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
msgid "Command> "
msgstr "Ordre> "
#: g10/card-util.c:1485
#, fuzzy
msgid "Admin-only command\n"
msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
#: g10/card-util.c:1516
msgid "Admin commands are allowed\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1518
msgid "Admin commands are not allowed\n"
msgstr ""
#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
msgid "Invalid command (try \"help\")\n"
msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
msgid "--output doesn't work for this command\n"
msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
#, c-format
msgid "can't open `%s'\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
#: g10/revoke.c:226
#, fuzzy, c-format
msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
#, c-format
msgid "error reading keyblock: %s\n"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
# Ahà! Abans «batch» està tal qual. Cal unificar. ivb
# Fet. jm
#: g10/delkey.c:133
#, fuzzy
msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
#: g10/delkey.c:145
#, fuzzy
msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
#: g10/delkey.c:153
#, fuzzy
msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
#: g10/delkey.c:163
#, c-format
msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
#: g10/delkey.c:173
msgid "ownertrust information cleared\n"
msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
#: g10/delkey.c:204
#, c-format
msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
#: g10/delkey.c:206
msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
#, c-format
msgid "error creating passphrase: %s\n"
msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
#: g10/encode.c:232
msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
#: g10/encode.c:246
#, fuzzy, c-format
msgid "using cipher %s\n"
msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
#, c-format
msgid "`%s' already compressed\n"
msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
#, c-format
msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
#: g10/encode.c:485
msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
msgstr ""
"només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
#: g10/encode.c:510
#, c-format
msgid "reading from `%s'\n"
msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
#: g10/encode.c:541
msgid ""
"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
msgstr ""
"no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
"esteu xifrant.\n"
#: g10/encode.c:559
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
msgstr ""
"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
"preferences\n"
msgstr ""
"forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
"destinatari\n"
#: g10/encode.c:751
#, c-format
msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
msgstr ""
"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
#, c-format
msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
#: g10/encode.c:848
#, c-format
msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
#, c-format
msgid "%s encrypted data\n"
msgstr "dades xifrades amb %s\n"
#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
#, c-format
msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
# És no-wrap? ivb
# Com? jm
#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
msgid ""
"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
msgstr ""
"ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
"simètric.\n"
#: g10/encr-data.c:145
msgid "problem handling encrypted packet\n"
msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
#: g10/exec.c:49
msgid "no remote program execution supported\n"
msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
#: g10/exec.c:313
msgid ""
"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
msgstr ""
"les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
"d'opcions permissos insegurs\n"
#: g10/exec.c:343
#, fuzzy
msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
msgstr ""
"aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
"externs\n"
#: g10/exec.c:421
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
#: g10/exec.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
#: g10/exec.c:509
#, c-format
msgid "system error while calling external program: %s\n"
msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
msgid "unnatural exit of external program\n"
msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
#: g10/exec.c:535
msgid "unable to execute external program\n"
msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
#: g10/exec.c:552
#, c-format
msgid "unable to read external program response: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
#, c-format
msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
#: g10/exec.c:609
#, c-format
msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
#: g10/export.c:61
#, fuzzy
msgid "export signatures that are marked as local-only"
msgstr ""
"\n"
"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
#: g10/export.c:63
msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
msgstr ""
#: g10/export.c:65
#, fuzzy
msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
#: g10/export.c:67
#, fuzzy
msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
msgstr "revoca una clau secundària"
#: g10/export.c:69
#, fuzzy
msgid "remove unusable parts from key during export"
msgstr "la clau secreta és inusable"
#: g10/export.c:71
msgid "remove as much as possible from key during export"
msgstr ""
#: g10/export.c:73
msgid "export keys in an S-expression based format"
msgstr ""
#: g10/export.c:338
#, fuzzy
msgid "exporting secret keys not allowed\n"
msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
#: g10/export.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: not protected - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
#: g10/export.c:375
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
#: g10/export.c:386
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
msgstr ""
"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
"descarta\n"
#: g10/export.c:537
msgid "about to export an unprotected subkey\n"
msgstr ""
#: g10/export.c:560
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
#: g10/export.c:584
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
#: g10/export.c:633
msgid "WARNING: nothing exported\n"
msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
#: g10/getkey.c:151
msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
msgstr ""
"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
#: g10/getkey.c:174
#, fuzzy
msgid "[User ID not found]"
msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
#: g10/getkey.c:1002
#, c-format
msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
msgstr ""
#: g10/getkey.c:1834
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
msgstr ""
"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
#, fuzzy, c-format
msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
msgstr ""
"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
#: g10/getkey.c:2622
#, fuzzy, c-format
msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
#: g10/getkey.c:2669
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:245 tools/gpgconf.c:56
msgid ""
"@Commands:\n"
" "
msgstr ""
"@Ordres:\n"
" "
#: g10/gpg.c:369
msgid "|[file]|make a signature"
msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
#: g10/gpg.c:370
msgid "|[file]|make a clear text signature"
msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:249
msgid "make a detached signature"
msgstr "crea una signatura separada"
#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:250
msgid "encrypt data"
msgstr "xifra dades"
#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:251
msgid "encryption only with symmetric cipher"
msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
msgid "decrypt data (default)"
msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:253
msgid "verify a signature"
msgstr "verifica una signatura"
#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:255
msgid "list keys"
msgstr "llista claus"
#: g10/gpg.c:382
msgid "list keys and signatures"
msgstr "llista claus i signatures"
# «de les claus» o «de la clau»? ivb
#: g10/gpg.c:383
#, fuzzy
msgid "list and check key signatures"
msgstr "comprova les signatures de la claus"
# «dactilars» o «digitals»? ivb
#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:259
msgid "list keys and fingerprints"
msgstr "llista claus i empremtes digitals"
#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:257
msgid "list secret keys"
msgstr "llista claus secretes"
#: g10/gpg.c:386
msgid "generate a new key pair"
msgstr "genera un nou parell de claus"
#: g10/gpg.c:387
msgid "remove keys from the public keyring"
msgstr "elimina claus de l'anell públic"
#: g10/gpg.c:389
msgid "remove keys from the secret keyring"
msgstr "elimina claus de l'anell secret"
#: g10/gpg.c:390
msgid "sign a key"
msgstr "signa una clau"
#: g10/gpg.c:391
msgid "sign a key locally"
msgstr "signa una clau localment"
#: g10/gpg.c:392
msgid "sign or edit a key"
msgstr "signa o edita una clau"
#: g10/gpg.c:393
msgid "generate a revocation certificate"
msgstr "genera un certificat de revocació"
#: g10/gpg.c:395
msgid "export keys"
msgstr "exporta claus"
#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:262
msgid "export keys to a key server"
msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:263
msgid "import keys from a key server"
msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
#: g10/gpg.c:399
msgid "search for keys on a key server"
msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
#: g10/gpg.c:401
msgid "update all keys from a keyserver"
msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
#: g10/gpg.c:405
msgid "import/merge keys"
msgstr "importa/fon claus"
#: g10/gpg.c:408
msgid "print the card status"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:409
msgid "change data on a card"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:410
msgid "change a card's PIN"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:419
msgid "update the trust database"
msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
#: g10/gpg.c:426
msgid "|algo [files]|print message digests"
msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:267
msgid "run in server mode"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:282
#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
msgid ""
"@\n"
"Options:\n"
" "
msgstr ""
"@\n"
"Opcions:\n"
" "
#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:284
msgid "create ascii armored output"
msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:296
msgid "|NAME|encrypt for NAME"
msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:334
msgid "use this user-id to sign or decrypt"
msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:337
msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:339
msgid "use canonical text mode"
msgstr "usa el mode de text canònic"
#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:342
#, fuzzy
msgid "|FILE|write output to FILE"
msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:353 tools/gpgconf.c:74
msgid "do not make any changes"
msgstr "no fa cap canvi"
#: g10/gpg.c:480
msgid "prompt before overwriting"
msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
#: g10/gpg.c:523
msgid "use strict OpenPGP behavior"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:524
msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:402
msgid ""
"@\n"
"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
msgstr ""
"@\n"
"(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
# en el manual original de PGP. A, B, C... ivb
# En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:405
msgid ""
"@\n"
"Examples:\n"
"\n"
" -se -r Bob [file] sign and encrypt for user Bob\n"
" --clearsign [file] make a clear text signature\n"
" --detach-sign [file] make a detached signature\n"
" --list-keys [names] show keys\n"
" --fingerprint [names] show fingerprints\n"
msgstr ""
"@\n"
"Exemples:\n"
"\n"
" -se -r Bob [fitxer] signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
" --clearsign [fitxer] crea una signatura en text clar\n"
" --detach-sign [fitxer] crea una signatura separada\n"
" --list-keys [noms] mostra claus\n"
" --fingerprint [noms] mostra empremtes digitals\n"
#: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
#: g10/gpg.c:770
msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
#: g10/gpg.c:773
msgid ""
"Syntax: gpg [options] [files]\n"
"sign, check, encrypt or decrypt\n"
"default operation depends on the input data\n"
msgstr ""
"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
# Suportats? ivb
# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
# encara no m'agraden massa... jm
#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:585
msgid ""
"\n"
"Supported algorithms:\n"
msgstr ""
"\n"
"Algoritmes suportats:\n"
#: g10/gpg.c:787
msgid "Pubkey: "
msgstr "Clau pública: "
#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
msgid "Cipher: "
msgstr "Xifratge: "
#: g10/gpg.c:801
msgid "Hash: "
msgstr "Dispersió: "
#: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
msgid "Compression: "
msgstr "Compressió: "
#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:605
msgid "Used libraries:"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:923
msgid "usage: gpg [options] "
msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:770
msgid "conflicting commands\n"
msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
#: g10/gpg.c:1111
#, c-format
msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
# Indi. ivb
#: g10/gpg.c:1308
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
# Indi. ivb
#: g10/gpg.c:1311
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
# Indi. ivb
#: g10/gpg.c:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1320
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1323
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1326
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1332
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1335
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1338
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1344
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1347
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1350
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1529
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown configuration item `%s'\n"
msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1624
msgid "display photo IDs during key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1626
msgid "show policy URLs during signature listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1628
#, fuzzy
msgid "show all notations during signature listings"
msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
#: g10/gpg.c:1630
msgid "show IETF standard notations during signature listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1634
msgid "show user-supplied notations during signature listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1636
#, fuzzy
msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
#: g10/gpg.c:1638
msgid "show user ID validity during key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1640
msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1642
msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:1644
#, fuzzy
msgid "show the keyring name in key listings"
msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
#: g10/gpg.c:1646
#, fuzzy
msgid "show expiration dates during signature listings"
msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
#: g10/gpg.c:1805
#, c-format
msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
#: g10/gpg.c:1896
#, c-format
msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
#, c-format
msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
#: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
#: g10/gpg.c:2550
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid character set\n"
msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
#: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
#, fuzzy
msgid "could not parse keyserver URL\n"
msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
#: g10/gpg.c:2585
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2588
#, fuzzy
msgid "invalid keyserver options\n"
msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2595
#, c-format
msgid "%s:%d: invalid import options\n"
msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2598
msgid "invalid import options\n"
msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2605
#, c-format
msgid "%s:%d: invalid export options\n"
msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2608
msgid "invalid export options\n"
msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2615
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid list options\n"
msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2618
#, fuzzy
msgid "invalid list options\n"
msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2626
msgid "display photo IDs during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2628
msgid "show policy URLs during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2630
#, fuzzy
msgid "show all notations during signature verification"
msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
#: g10/gpg.c:2632
msgid "show IETF standard notations during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2636
msgid "show user-supplied notations during signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2638
#, fuzzy
msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
#: g10/gpg.c:2640
#, fuzzy
msgid "show user ID validity during signature verification"
msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
#: g10/gpg.c:2642
msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2644
#, fuzzy
msgid "show only the primary user ID in signature verification"
msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
#: g10/gpg.c:2646
msgid "validate signatures with PKA data"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2648
msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2655
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2658
#, fuzzy
msgid "invalid verify options\n"
msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2665
#, c-format
msgid "unable to set exec-path to %s\n"
msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
#: g10/gpg.c:2840
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
#: g10/gpg.c:2843
msgid "invalid auto-key-locate list\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1369
msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
# FIXME: preferència? jm
# Ho discutírem en la llista, segur. Deu ser als arxius. ivb
#: g10/gpg.c:2943
#, c-format
msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
#: g10/gpg.c:2952
#, c-format
msgid "%s not allowed with %s!\n"
msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
#: g10/gpg.c:2955
#, c-format
msgid "%s makes no sense with %s!\n"
msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
#: g10/gpg.c:2970
#, fuzzy, c-format
msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
# clares -> en clar? ivb
#: g10/gpg.c:2984
msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
#: g10/gpg.c:2990
msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
#: g10/gpg.c:2996
msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
msgstr ""
"heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
"habilitat.\n"
#: g10/gpg.c:3009
msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1441
msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1449 sm/gpgsm.c:1455
msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
#: g10/gpg.c:3087
#, fuzzy
msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
#: g10/gpg.c:3093
msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
#: g10/gpg.c:3108
msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
#: g10/gpg.c:3110
msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
#: g10/gpg.c:3112
#, fuzzy
msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
#: g10/gpg.c:3114
#, fuzzy
msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
#: g10/gpg.c:3116
#, fuzzy
msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
#: g10/gpg.c:3119
msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
#: g10/gpg.c:3123
msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
#: g10/gpg.c:3130
msgid "invalid default preferences\n"
msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
#: g10/gpg.c:3139
msgid "invalid personal cipher preferences\n"
msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
#: g10/gpg.c:3143
msgid "invalid personal digest preferences\n"
msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
#: g10/gpg.c:3147
msgid "invalid personal compress preferences\n"
msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
#: g10/gpg.c:3180
#, c-format
msgid "%s does not yet work with %s\n"
msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
#: g10/gpg.c:3227
#, fuzzy, c-format
msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
#: g10/gpg.c:3232
#, fuzzy, c-format
msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
#: g10/gpg.c:3237
#, fuzzy, c-format
msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
#: g10/gpg.c:3329
#, c-format
msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
#: g10/gpg.c:3340
msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
msgstr ""
"AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
#: g10/gpg.c:3361
msgid "--store [filename]"
msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3368
msgid "--symmetric [filename]"
msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3370
#, fuzzy, c-format
msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
#: g10/gpg.c:3380
msgid "--encrypt [filename]"
msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3393
#, fuzzy
msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3395
msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:3398
#, fuzzy, c-format
msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
#: g10/gpg.c:3416
msgid "--sign [filename]"
msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3429
msgid "--sign --encrypt [filename]"
msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3444
#, fuzzy
msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3446
msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
msgstr ""
#: g10/gpg.c:3449
#, fuzzy, c-format
msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
#: g10/gpg.c:3469
msgid "--sign --symmetric [filename]"
msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3478
msgid "--clearsign [filename]"
msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3503
msgid "--decrypt [filename]"
msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3511
msgid "--sign-key user-id"
msgstr "--sign-key user-id"
#: g10/gpg.c:3515
msgid "--lsign-key user-id"
msgstr "--lsign-key user-id"
#: g10/gpg.c:3536
msgid "--edit-key user-id [commands]"
msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
#: g10/gpg.c:3621
#, c-format
msgid "keyserver send failed: %s\n"
msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
#: g10/gpg.c:3623
#, c-format
msgid "keyserver receive failed: %s\n"
msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
#: g10/gpg.c:3625
#, c-format
msgid "key export failed: %s\n"
msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
#: g10/gpg.c:3636
#, c-format
msgid "keyserver search failed: %s\n"
msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
#: g10/gpg.c:3646
#, c-format
msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
#: g10/gpg.c:3697
#, c-format
msgid "dearmoring failed: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
#: g10/gpg.c:3705
#, c-format
msgid "enarmoring failed: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
#: g10/gpg.c:3795
#, c-format
msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
#: g10/gpg.c:3912
msgid "[filename]"
msgstr "[nom_del_fitxer]"
#: g10/gpg.c:3916
msgid "Go ahead and type your message ...\n"
msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
#: g10/gpg.c:4228
msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
#: g10/gpg.c:4230
msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
#: g10/gpg.c:4263
#, fuzzy
msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
#: g10/gpgv.c:72
msgid "take the keys from this keyring"
msgstr "pren les claus d'aquest anell"
#: g10/gpgv.c:74
msgid "make timestamp conflicts only a warning"
msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:376
msgid "|FD|write status info to this FD"
msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
#: g10/gpgv.c:99
msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
# Werner FIXME: should it use «Usage»?
#: g10/gpgv.c:102
msgid ""
"Syntax: gpg [options] [files]\n"
"Check signatures against known trusted keys\n"
msgstr ""
"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
"Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
#: g10/helptext.c:72
msgid "No help available"
msgstr "No hi ha ajuda disponible"
#: g10/helptext.c:82
#, c-format
msgid "No help available for `%s'"
msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
#: g10/import.c:94
msgid "import signatures that are marked as local-only"
msgstr ""
#: g10/import.c:96
msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
msgstr ""
#: g10/import.c:98
#, fuzzy
msgid "do not update the trustdb after import"
msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
#: g10/import.c:100
#, fuzzy
msgid "create a public key when importing a secret key"
msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
#: g10/import.c:102
msgid "only accept updates to existing keys"
msgstr ""
#: g10/import.c:104
#, fuzzy
msgid "remove unusable parts from key after import"
msgstr "la clau secreta és inusable"
#: g10/import.c:106
msgid "remove as much as possible from key after import"
msgstr ""
#: g10/import.c:269
#, c-format
msgid "skipping block of type %d\n"
msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
#: g10/import.c:278
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu keys processed so far\n"
msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
#: g10/import.c:295
#, c-format
msgid "Total number processed: %lu\n"
msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
#: g10/import.c:297
#, c-format
msgid " skipped new keys: %lu\n"
msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
#: g10/import.c:300
#, c-format
msgid " w/o user IDs: %lu\n"
msgstr " sense ID: %lu\n"
#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
#, c-format
msgid " imported: %lu"
msgstr " importades: %lu"
#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
#, c-format
msgid " unchanged: %lu\n"
msgstr " no modificades: %lu\n"
#: g10/import.c:310
#, c-format
msgid " new user IDs: %lu\n"
msgstr " ID d'usuaris nous: %lu\n"
#: g10/import.c:312
#, c-format
msgid " new subkeys: %lu\n"
msgstr " subclaus noves: %lu\n"
#: g10/import.c:314
#, c-format
msgid " new signatures: %lu\n"
msgstr " signatures noves: %lu\n"
#: g10/import.c:316
#, c-format
msgid " new key revocations: %lu\n"
msgstr " noves revocacions: %lu\n"
#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
#, c-format
msgid " secret keys read: %lu\n"
msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
#, c-format
msgid " secret keys imported: %lu\n"
msgstr "claus privades importades: %lu\n"
#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
#, c-format
msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
#, c-format
msgid " not imported: %lu\n"
msgstr " importades: %lu\n"
#: g10/import.c:326
#, fuzzy, c-format
msgid " signatures cleaned: %lu\n"
msgstr " signatures noves: %lu\n"
#: g10/import.c:328
#, fuzzy, c-format
msgid " user IDs cleaned: %lu\n"
msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
#: g10/import.c:569
#, c-format
msgid ""
"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
"algorithms on these user IDs:\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:610
#, c-format
msgid " \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid " \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
#: g10/import.c:637
#, c-format
msgid " \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:650
msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:652
msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:676
#, c-format
msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
msgstr ""
#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no user ID\n"
msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
#: g10/import.c:755
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
#: g10/import.c:770
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
#: g10/import.c:776
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no valid user IDs\n"
msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
#: g10/import.c:778
msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: public key not found: %s\n"
msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
#: g10/import.c:794
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: new key - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
#: g10/import.c:803
#, c-format
msgid "no writable keyring found: %s\n"
msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
#, c-format
msgid "writing to `%s'\n"
msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
#: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
#, c-format
msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
#: g10/import.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
#: g10/import.c:855
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
#: g10/import.c:917
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
#: g10/import.c:920
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
#: g10/import.c:923
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
#: g10/import.c:926
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
#: g10/import.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
#: g10/import.c:932
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
#: g10/import.c:935
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
#: g10/import.c:938
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
#: g10/import.c:941
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
#: g10/import.c:944
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
#: g10/import.c:967
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
#: g10/import.c:1130
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
#: g10/import.c:1141
#, fuzzy
msgid "importing secret keys not allowed\n"
msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
#, c-format
msgid "no default secret keyring: %s\n"
msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
#: g10/import.c:1169
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key imported\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
#: g10/import.c:1199
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: already in secret keyring\n"
msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
#: g10/import.c:1209
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
#: g10/import.c:1239
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
msgstr ""
"clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
"de revocació\n"
# O «rebutjara»? ivb
# Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
# «es rebutja» està bé. jm
#: g10/import.c:1282
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
#: g10/import.c:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
#: g10/import.c:1380
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no user ID for signature\n"
msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
#: g10/import.c:1395
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
msgstr ""
"clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
"s»\n"
"\n"
#: g10/import.c:1397
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
#: g10/import.c:1415
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
#: g10/import.c:1428
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
#: g10/import.c:1443
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
#: g10/import.c:1465
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
#: g10/import.c:1478
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
#: g10/import.c:1493
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
#: g10/import.c:1535
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
#: g10/import.c:1556
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: skipped subkey\n"
msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
#: g10/import.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
#: g10/import.c:1593
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
msgstr ""
"clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
"descarta\n"
#: g10/import.c:1610
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
#: g10/import.c:1624
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
msgstr ""
"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
"descarta\n"
#: g10/import.c:1632
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
msgstr ""
"clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
#: g10/import.c:1744
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
#: g10/import.c:1806
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
msgstr ""
"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
"08lX\n"
#: g10/import.c:1820
#, fuzzy, c-format
msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
msgstr ""
"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
"present.\n"
#: g10/import.c:1879
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
#: g10/import.c:1913
#, fuzzy, c-format
msgid "key %s: direct key signature added\n"
msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
#: g10/import.c:2302
#, fuzzy
msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
#: g10/import.c:2310
#, fuzzy
msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
#: g10/import.c:2312
#, fuzzy
msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
#: g10/keydb.c:181
#, c-format
msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
#: g10/keydb.c:187
#, c-format
msgid "keyring `%s' created\n"
msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
#, fuzzy, c-format
msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
#: g10/keydb.c:710
#, c-format
msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
#: g10/keyedit.c:265
msgid "[revocation]"
msgstr "[revocació]"
#: g10/keyedit.c:266
msgid "[self-signature]"
msgstr "[autosignatura]"
#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
msgid "1 bad signature\n"
msgstr "1 signatura errònia\n"
#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
#, c-format
msgid "%d bad signatures\n"
msgstr "%d signatures errònies\n"
#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
#, c-format
msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
msgid "1 signature not checked due to an error\n"
msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
#, c-format
msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
#: g10/keyedit.c:356
msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
#: g10/keyedit.c:358
#, c-format
msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
#, fuzzy
msgid ""
"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
"keys\n"
"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
"etc.)\n"
msgstr ""
"Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
"verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
"comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid " %d = I trust marginally\n"
msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
#, fuzzy, c-format
msgid " %d = I trust fully\n"
msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
#: g10/keyedit.c:438
msgid ""
"Please enter the depth of this trust signature.\n"
"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
"trust signatures on your behalf.\n"
msgstr ""
#: g10/keyedit.c:454
msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
msgstr ""
#: g10/keyedit.c:598
#, c-format
msgid "User ID \"%s\" is revoked."
msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
# O no s'ha pogut? ivb
# FIXME: comprovar context. jm
#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
#: g10/keyedit.c:1759
msgid " Unable to sign.\n"
msgstr " No es pot signar.\n"
#: g10/keyedit.c:626
#, c-format
msgid "User ID \"%s\" is expired."
msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
#: g10/keyedit.c:654
#, c-format
msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
#: g10/keyedit.c:682
#, fuzzy, c-format
msgid "User ID \"%s\" is signable. "
msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
#: g10/keyedit.c:684
#, fuzzy
msgid "Sign it? (y/N) "
msgstr "Signar realment? "
#: g10/keyedit.c:706
#, c-format
msgid ""
"The self-signature on \"%s\"\n"
"is a PGP 2.x-style signature.\n"
msgstr ""
"La vostra signatura en «%s»\n"
"és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
#: g10/keyedit.c:715
msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
#: g10/keyedit.c:729
#, c-format
msgid ""
"Your current signature on \"%s\"\n"
"has expired.\n"
msgstr ""
"La vostra signatura actual en «%s»\n"
"ha caducat.\n"
#: g10/keyedit.c:733
msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
#: g10/keyedit.c:754
#, c-format
msgid ""
"Your current signature on \"%s\"\n"
"is a local signature.\n"
msgstr ""
"La vostra signatura en «%s»\n"
"és una signatura local.\n"
#: g10/keyedit.c:758
msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "