Browse Source

l10n: update Czech Translation

pull/143/head
AsciiWolf Sven Eden 9 months ago
parent
commit
815d55d969
1 changed files with 165 additions and 15 deletions
  1. +165
    -15
      po/cs.po

+ 165
- 15
po/cs.po View File

@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/systemd/systemd/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-26 03:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-03 15:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-17 14:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-19 15:48+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Rusek <mail@asciiwolf.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"Language: cs\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"

#if 0 /// UNNEEDED by elogind
# #: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
@@ -458,22 +458,52 @@ msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr "Pro zamčení nebo odemčení aktivních sezení je vyžadováno ověření."

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:341
msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
msgstr "Povolit indikaci firmwaru bootovat instalační prostředí"
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr "Nastavit \"důvod\" rebootu v jádře"

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr "Pro nastavení \"důvodu\" rebootu v jádře je vyžadováno ověření."

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr "Indikovat firmwaru, aby bootoval do instalačního prostředí"

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"K povolení indikace firmwaru bootovat instalační prostředí je vyžadováno "
"K indikaci firmwaru, aby bootoval do instalačního prostředí je vyžadováno "
"ověření."

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr "Indikovat zavaděči, aby bootoval do menu zavaděče"

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"K indikaci zavaděči, aby bootoval do menu zavaděče je vyžadováno ověření."

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr "Indikovat zavaděči, aby bootoval specifickou položku"

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"K indikaci zavaděči, aby bootoval specifickou položku je vyžadováno ověření."

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Set a wall message"
msgstr "Nastavit zprávu všem uživatelům"

#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "K nastavení zprávy všem uživatelům je vyžadováno ověření"

@@ -549,6 +579,110 @@ msgstr "K nastavení zprávy všem uživatelům je vyžadováno ověření"
# "Pro správu obrazů lokálních virtuálních strojů a kontejnerů je vyžadováno "
# "ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
# msgid "Set NTP servers"
# msgstr "Nastavit NTP servery"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
# msgid "Authentication is required to set NTP servers."
# msgstr "Pro nastavení NTP serverů je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
# msgid "Set DNS servers"
# msgstr "Nastavit DNS servery"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
# msgid "Authentication is required to set DNS servers."
# msgstr "Pro nastavení DNS serverů je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
# msgid "Set domains"
# msgstr "Nastavit domény"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
# msgid "Authentication is required to set domains."
# msgstr "Pro nastavení domén je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
# msgid "Set default route"
# msgstr "Nastavit implicitní směrování"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
# msgid "Authentication is required to set default route."
# msgstr "Pro nastavení implicitního směrování je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
# msgid "Enable/disable LLMNR"
# msgstr "Povolit/zakázat LLMNR"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
# msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
# msgstr "Pro povolení nebo zakázání LLMNR je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
# msgid "Enable/disable multicast DNS"
# msgstr "Povolit/zakázat multicast DNS"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
# msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
# msgstr "Pro povolení nebo zakázání multicast DNS je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
# msgid "Enable/disable DNS over TLS"
# msgstr "Povolit/zakázat DNS over TLS"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
# msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
# msgstr "Pro povolení nebo zakázání DNS over TLS vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
# msgid "Enable/disable DNSSEC"
# msgstr "Povolit/zakázat DNSSEC"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
# msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
# msgstr "Pro povolení nebo zakázání DNSSEC je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
# msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
# msgstr "Nastavit DNSSEC Negative Trust Anchors"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
# msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
# msgstr "Pro nastavení DNSSEC Negative Trust Anchors je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
# msgid "Revert NTP settings"
# msgstr "Vrátit změny nastavení NTP"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
# msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
# msgstr "Pro resetování nastavení NTP je vyžadováno ověření."
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
# msgid "Revert DNS settings"
# msgstr "Vrátit změny nastavení DNS"
#
# #: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
# msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
# msgstr "Pro resetování nastavení DNS je vyžadováno ověření."
#
# #: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
# msgid "Inspect a portable service image"
# msgstr "Prohlédnout obraz přenosné služby"
@@ -593,6 +727,14 @@ msgstr "K nastavení zprávy všem uživatelům je vyžadováno ověření"
# msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
# msgstr "Pro zrušení registrace služby DNS-SD je vyžadováno ověření"
#
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
# msgid "Revert name resolution settings"
# msgstr "Vrátit změny nastavení překladu jmen"
#
# #: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
# msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
# msgstr "Pro resetování nastavení překladu jmen je vyžadováno ověření."
#
# #: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
# msgid "Set system time"
# msgstr "Nastavit systémový čas"
@@ -631,36 +773,44 @@ msgstr "K nastavení zprávy všem uživatelům je vyžadováno ověření"
# "shall be enabled."
# msgstr "Pro kontrolu synchronizace času ze sítě je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:326
# #: src/core/dbus-unit.c:354
# msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
# msgstr "Pro spuštění „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:327
# #: src/core/dbus-unit.c:355
# msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
# msgstr "Pro vypnutí „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:328
# #: src/core/dbus-unit.c:356
# msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
# msgstr "Pro znovu načtení „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:329 src/core/dbus-unit.c:330
# #: src/core/dbus-unit.c:357 src/core/dbus-unit.c:358
# msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
# msgstr "Pro restart „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:437
# #: src/core/dbus-unit.c:530
# msgid ""
# "Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
# "'$(unit)'."
# msgstr "Pro odeslání UNIX signálu procesům „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:468
# #: src/core/dbus-unit.c:561
# msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
# msgstr "Pro resetování chybného stavu „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:501
# #: src/core/dbus-unit.c:594
# msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
# msgstr "Pro nastavení vlastností na „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#
# #: src/core/dbus-unit.c:703
# msgid ""
# "Authentication is required to delete files and directories associated with "
# "'$(unit)'."
# msgstr ""
# "Pro odstranění souborů nebo adresářů souvisejících s „$(unit)” je vyžadováno "
# "ověření."
#
# #~ msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
# #~ msgstr "Pro ukončení „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#endif // 0

Loading…
Cancel
Save