Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Nils Freydank 84896ef13e
Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein.
1 år sedan
.git-crypt git-crypt: Ergänze meinen Schlüssel. 1 år sedan
Literatur Literatur: Füge Literatur ein. 1 år sedan
Pythongrundlagen Arbeitsblätter: Nehme PDF in git-lfs auf. 1 år sedan
.gitattributes Literatur: Füge Literatur ein. 1 år sedan
.gitignore gitignore: Füge rope-Dateien hinzu. 1 år sedan
Liesmich.rst Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein. 1 år sedan
Lizenz Lizenz: Füge Lizenzinformationen ein. 1 år sedan