Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Nils Freydank 84896ef13e
Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein.
1 rok temu
.git-crypt git-crypt: Ergänze meinen Schlüssel. 1 rok temu
Literatur Literatur: Füge Literatur ein. 1 rok temu
Pythongrundlagen Arbeitsblätter: Nehme PDF in git-lfs auf. 1 rok temu
.gitattributes Literatur: Füge Literatur ein. 1 rok temu
.gitignore gitignore: Füge rope-Dateien hinzu. 1 rok temu
Liesmich.rst Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein. 1 rok temu
Lizenz Lizenz: Füge Lizenzinformationen ein. 1 rok temu