Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Nils Freydank 84896ef13e
Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein.
6 miesięcy temu
.git-crypt git-crypt: Ergänze meinen Schlüssel. 6 miesięcy temu
Literatur Literatur: Füge Literatur ein. 6 miesięcy temu
Pythongrundlagen Arbeitsblätter: Nehme PDF in git-lfs auf. 6 miesięcy temu
.gitattributes Literatur: Füge Literatur ein. 6 miesięcy temu
.gitignore gitignore: Füge rope-Dateien hinzu. 11 miesięcy temu
Liesmich.rst Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein. 6 miesięcy temu
Lizenz Lizenz: Füge Lizenzinformationen ein. 1 rok temu