Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Nils Freydank 84896ef13e
Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein.
před 1 rokem
.git-crypt git-crypt: Ergänze meinen Schlüssel. před 1 rokem
Literatur Literatur: Füge Literatur ein. před 1 rokem
Pythongrundlagen Arbeitsblätter: Nehme PDF in git-lfs auf. před 1 rokem
.gitattributes Literatur: Füge Literatur ein. před 1 rokem
.gitignore gitignore: Füge rope-Dateien hinzu. před 1 rokem
Liesmich.rst Merge: Füge Liesmich-Änderungen ein. před 1 rokem
Lizenz Lizenz: Füge Lizenzinformationen ein. před 1 rokem